logo

Ledenadministratie

Wilt u zich aanmelden of afmelden als lid van Oirschot Vitaal of heeft u andere vragen voor de ledenadministratie, kijk dan hieronder voor verdere informatie.

De ledenadministratie van Oirschot Vitaal is erg afhankelijk van de juiste informatie die zij krijgt van de leden/familie of nieuwe leden.
Vriendelijk verzoek daarom om alle wijzigingen direct door te geven aan de administratie.
Dat kan door een mail te sturen aan : ledenadministratie@oirschot-vitaal.org Mocht u een e-mailadres hebben en dat nog NIET hebben doorgegeven, stuur dan even een (mail)bericht aan bovenvermeld e-mailadres. U kunt desgewenst ook een briefje sturen aan het postadres van Oirschot Vitaal, de Vier Uitersten 17, 5688 BN Oirschot.

Wilt u zich aanmelden als nieuw lid van Oirschot Vitaal vul dan het inschrijvingsformulier in Nieuw lid. U haalt het hier op.

Voor vragen omtrent de ledenadministartie kunt u terecht bij Simon van der Steen, telefoon 06-57333067.

Ledenadministratie